วิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ เทศบาลนครอ้อมน้อย

คุณกฤษฎา แก้ววัดปริง กรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเมืองอัจฉริยะและนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในนามของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บรรยายในหัวข้อ : การจัดการเพื่อความสำเร็จของโครงการเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย ในโครงการฝึกอบรมและดูงานข้าราชการฝ่ายการเมือง และข้าราชการประจำระดับผู้บริหาร ของเทศบาลนครอ้อมน้อย

#smartcityclick #smartcity #สจล #KMITL

แชร์
Message us