ผู้ให้บริการที่ปรึกษาการจัดการเมืองอัจฉริยะและนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด

ผู้ให้บริการชั้นนำในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป็นที่ปรึกษาในการจัดการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) และนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

มีความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย

บริหารงานโดย

ดร.กฤษฎา แก้ววัดปริง
>ปริญญาเอก : ทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
>ปริญญาโท : เทคโนโลยีสารสนเทศ
>ปริญญาตรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์
:: North Bangkok University ::
.
>ที่ปรึกษาคณะทำงานด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและเมืองอัจฉริยะ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
>ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
อดีตดำรงตำแหน่ง
>คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
>อนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่การประปานครหลวง

การขึ้นทะเบียนศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา

บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด (Smart City Click) ให้บริการในฐานะที่ปรึกษา ได้ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง โดยเป็นที่ปรึกษา ประเภทนิติบุคคล หมายเลข 6330 ระดับ 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามหนังสือรับรองฉบับล่าสุดของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เลขที่ 399/2567

ประสบการณ์ของเรา

บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด

ผู้ให้บริการชั้นนำในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ตรงตามมาตรฐานคุณภาพและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อให้สังคมได้รับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งโดดเด่นในด้านเป็นที่ปรึกษาในการจัดการเมือง
อัจฉริยะ (Smart City) และนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ไม่ว่าท่านต้องการสิ่งใด

เรารับเป็นที่ปรึกษา ออกแบบ จัดจำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมบำรุง การพัฒนาเมืองสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ให้เป็นเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมือง โดยเน้นการออกแบบที่ดี ภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย
อีกทั้ง ยังพัฒนาออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นทุกแพลตฟอร์ม ระบบสารสนเทศ ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม

เราให้บริการที่มีคุณค่ากับท่าน

ทีมผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบของเรา สามารถช่วยในการวางระบบพื้นฐานไปจนถึงระบบข้อมูลที่ซับซ้อน เช่น
– การออกแบบ และสร้างสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ หรือแอพพลิเคชั่นตามความต้องการของลูกค้า
– ให้คำแนะนำ จัดหาเทคโนโลยีที่ดีที่สุด คุ้มค่าที่สุดแก่ลูกค้า
– ผสานการทำงานกับฮาร์ดแวร์ใหม่หรือฮาร์ดแวร์ที่ใช้อยู่ ให้มีประสิทธิภาพที่สุด
– ผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้า หรือซอฟต์แวร์สำเร็จรูปจากผู้นำตลาด
– เราเชี่ยวชาญการออกแบบโครงการ ผสานการทำงานเกี่ยวกับเอกสารและระบบราชการให้เป็นเลิศทางไอทีเทคโนโลยี

บริการของเรา

เป็นที่ปรึกษาการออกแบบเมืองอัจฉริยะ
บริการเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุม ให้ข้อคิดเห็น และสรุปรายละเอียดการนำเสนอไอทีโซลูชั่นของหน่วยงานนั้นๆ

เป็นที่ปรึกษาให้ข้อมูลการเขียนร่างโครงการงานหน่วยงานราชการ
บริการเข้าไปเป็นทีมงานในการดูแลเกี่ยวกับการกำหนดเอกสาร และรายละเอียดคุณสมบัติต่างๆ ที่เหมาะสมกับหน่วยงานราชการ โดยเป็นการกำหนดร่าง TOR

เป็นที่ปรึกษาการออกแบบไอทีโซลูชั่นสำหรับงานราชการ
บริการเป็นที่ปรึกษาในการกำหนดคุณสมบัติทางด้านเอกสาร และเทคนิคในการนำเสนองานราชการ

โดย บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด

รับเขียนเว็บทุกประเภท

พัฒนา Web Application สำหรับงานทุกประเภททั้งเว็บไซต์ทั่วไป, เว็บจำหน่ายสินค้า, เว็บบริษัท, หรือ เว็บแอปพลิเคชัน เช่น โปรแกรมสต๊อคสินค้าออนไลน์
ทีมมีความเชี่ยวชาญ ทางด้าน PHP, MySQL, CSS, Javscript และ Framework ยอดนิยมอย่าง Laravel, Codeigniter ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

WEBSITE & APPLICATION
บริการพัฒนา Website ที่รองรับการใช้งานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และ Applicaton ที่รองรับระบบ iOS และ Android โดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานของลูกค้า ให้ได้งานที่มีคุณภาพที่สุด

โดย บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด

รับเขียนโปรแกรมบนมือถือ

รับเขียนโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือและแทปเลต iPhone, iPad, Android, Window Phone โดยเรามีทีมงานที่ถนัดหลากหลายภาษา เช่น Objective-C, Swift, Java, C# ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมอะไร เราสามารถออกแบบและจัดทำให้ท่านได้

พัฒนาโปรแกรมสำหรับ Windows/PC

ไม่ใช่แค่ โทรศัพท์มือถือ และ เว็บไซต์เท่านั้น ทางบริษัทยังพัฒนาโปรแกรมสำหรับใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ซึ่งยังสามารถตอบโจทย์การใช้งานที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ทั้งแบบ Offline และ Online

WEBSITE & APPLICATION
บริการพัฒนา Website ที่รองรับการใช้งานบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และ Applicaton ที่รองรับระบบ iOS และ Android โดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานของลูกค้า ให้ได้งานที่มีคุณภาพที่สุด

DESIGN
บริการออกแบบ Website, Application, Logo รวมไปถึง Artwork ต่างๆ โดยที่ให้ความสำคัญกับความสวยงาม และยังคำนึงถึงการใช้งาน

MAINTENANCE
บริการดูแลระบบ ซ่อมบำรุง และให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้น

MARKETING
บริการดูแลในส่วนของการตลาดออนไลน์ เพื่อเพิ่มยอดขาย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์ เช่นการทำ SEO, สร้าง Content บน Social Media ของคุณ รวมถึงการโปรโมทผ่าu Influencers

ให้บริการไอทีโซลูชั่นตามที่ลูกค้าต้องการ โดยใช้ความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ทางด้านไอที และแก้ไข ปรับปรุง ให้คำปรึกษาในการออกแบบให้โครงสร้างทางด้านไอทีสามารถสนับสนุนการทำงานขององค์กรธุรกิจได้เป็นอย่างดี

รวมถึงการจำหน่ายสินค้าไอทีโซลูชั่นแบบครบวงจร ซึ่งเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และเทคโนโลยีตามโครงสร้างที่ออกแบบ หรือตามที่ลูกค้าต้องการได้ทุกชนิด

โดย บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด

ให้คำปรึกษาในการลดค่าใช้จ่ายทางด้านไอทีของลูกค้าทั้งระบบ โดยใช้ประสบการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้บริการในการเจรจาต่อรองเพื่อลดราคา รวมถึงการสำรวจเทคโนโลยีปัจจุบันให้สอดคลอดกับการใช้งานของลูกค้าด้วย โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายของลูกค้าสูงสุด 70%

โดย บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด


ผลงานข่าวสารบทความMessage us