วิทยากรบรรยายการจัดการเพื่อความสำเร็จของโครงการเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย

คุณกฤษฎา แก้ววัดปริง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด ได้รับเชิญให้ไปบรรยายให้กับสันนิบาตสมุทรสาคร

เปิดงานโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

วิทยากรบรรยาย
โครงการ “การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่การให้บริการในระบบดิจิทัล”
ในหัวข้อ การจัดการเพื่อความสำเร็จของโครงการเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย
ให้กับ สันนิบาตเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้เข้าร่วม นายกเทศมนตรี 15 แห่ง ปลัด ผู้บริหารระดับ ผอ. หน่วยงาน

การจัดการเพื่อความสำเร็จของโครงการเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย

krittalk #เมืองอัจฉริยะ

smartcityclick #smartcity #KMITL

แชร์
Message us