อุปกรณ์พกพาเพื่อตรวจหาการสัมผัสโควิด19 EC Trace Token

EC Trace token New normal วิถีใหม่ อยู่อย่างไรกับสถานการณ์โควิดแบบนี้ กับตัวเลขที่พุ่ง โดยเฉพาะโรงงาน หรือบริษัท ที่มีคนทำงานมาก คงเป็นไปได้ยากที่จะปิดทั้งหมด เพื่อกักตัวทุกคน EC Trace token นี้ ช่วยคุณได้ ไม่ต้องปิดทั้งหมด เพียงแค่เมื่อมีคนติด เราสามารถดึงข้อมูลย้อนหลัง 14-21 วัน เพื่อตรวจสอบว่า ผู้ติดเชื้อโควิด ไปสัมผัสใครบ้างในช่วงระหว่างวันดังกล่าว เพื่อเลือกกักตัวแค่เฉพาะกลุ่ม หรือแผนกได้

เป็นอุปกรณ์พกพาเพื่อตรวจหาการสัมผัสโควิด19 ซึ่งประสบความสำเร็จในการใช้งานกับหลากหลายประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ที่ใช้งานไปแล้วกว่า 40 ล้านคน แน่นอนว่าไม่มีอะไรที่จะป้องกันโควิด19 ได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่สิ่งที่ทำได้ คือ การอยู่กับโควิด19 อย่างเข้าใจ

ไม่ต้องกังวลเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากอุปกรณ์เป็นการใช้งานสัญญาณบลูทูธแบบระยะใกล้ เป็นแนวทางการกำหนดเทคโนโลยีควบคู่กับความเข้าใจอย่างการเว้นระยะห่างในการอยู่ร่วมกัน

สิ่งสำคัญ คือ ไม่ต้องติดตั้งแอพพลิเคชั่นเหมาะสมกับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ไม่สะดวกในการติดตั้งแอพพลิเคชั่น เนื่องจากต้องเปิดสัญญาณบลูทูธไว้ตลอดเวลา ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานของสมาร์ทโฟน

ความกังวลดังกล่าวจะหมดไป เนื่องจากเทคโนโลยีบลูทูธ 5.0 สามารถอยู่กับอุปกรณ์ได้อย่างน้อยถึง 6 เดือน เพียงแค่พกพาอุปกรณ์ EC TRACE TOKEN ติดตัว หากพบว่าผู้พกพาติดเชื้อโควิด19 ให้นำส่งอุปกรณ์ให้ผู้ดูแลระบบ

ระบบจะสามารถสร้างรายงานการสัมผัสผู้ป่วยโดยแบ่งเป็นระดับการสัมผัสใกล้ชิดได้อย่างชัดเจน ทำให้ไม่ต้องมีการกักตัวพนักงานหรือบริษัททั้งองค์ได้

EC Trace Token

  • loT Communications: BLE 5.0
  • Device on-boarding via QR code label
  • Accurate and Timely Contact Tracing.
  • No Personal Data Leak.
  • Easily Focus to Potential Infected Person.
  • Contact and Location History Log for 14 – 21 Days.
  • Just carry it without any technical issue.
  • Additional integration to time attendance and access control

สนใจสินค้าบริการสามารถติดต่อ 02-098-9562 หรือ info@smartcity.click

จัดจำหน่ายโดย บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด

แชร์
Message us