ที่ปรึกษาเมืองอัจฉริยะ Smart City

เป็นที่ปรึกษาการออกแบบเมืองอัจฉริยะ
บริการเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุม ให้ข้อคิดเห็น และสรุปรายละเอียดการนำเสนอไอทีโซลูชั่นของหน่วยงานนั้นๆ

เป็นที่ปรึกษาให้ข้อมูลการเขียนร่างโครงการงานหน่วยงานราชการ
บริการเข้าไปเป็นทีมงานในการดูแลเกี่ยวกับการกำหนดเอกสาร และรายละเอียดคุณสมบัติต่างๆ ที่เหมาะสมกับหน่วยงานราชการ โดยเป็นการกำหนดร่าง TOR

เป็นที่ปรึกษาการออกแบบไอทีโซลูชั่นสำหรับงานราชการ
บริการเป็นที่ปรึกษาในการกำหนดคุณสมบัติทางด้านเอกสาร และเทคนิคในการนำเสนองานราชการ

แชร์
Message us