เว็บไซต์วิสาหกิจชุมชนเพียงกัญ

ผลงานการทำ Information Modern Web และบริหารจัดการองค์ความรู้ ให้กับไร่เพียงกัญ หรือวิสาหกิจชุมชนเพียงกัญซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้กัญชงและกัญชาทางการแพทย์ของจังหวัดเชียงราย ทีมงานของเราให้คำปรึกษาตั้งแต่การวางกรอบของการทำเว็บไซต์ให้ผู้เข้าใช้งาน หรือต้องการศึกษาองค์ความรู้จากวิสาหกิจชุมชนเพียงกัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมงานของเราดูแลระบบหลังบ้านให้กับลูกค้า หากลูกค้าต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถแจ้งแก้ไขกับทางเราได้ตลอดเวลา โดยก่อนทำการเพิ่มเติมข้อมูลทางทีมงานจะวิเคราะห์ออกแบบกระบวนการต่างๆอย่างเป็นขั้นตอนให้กับลูกค้า

www.pianggan.com

ไร่เพียงกัญ

วิสาหกิจชุมชนเพียงกัญ

แชร์
Message us