เว็บไซต์กัญชาแลนด์

ผลงานการทำ Information Modern Web และบริหารจัดการองค์ความรู้ ให้กับหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับพืชเศรษฐกิจอย่าง “กัญชา” นับเป็นเรื่องดีสำหรับความไว้วางใจของลูกค้าที่เล็งเห็นถึงการเป็นองค์กรนวัตกรรมยุคใหม่ รวมถึงความรู้ความสามารถของทีมงานผู้บริหาร ที่จะช่วยบริหารจัดการเนื้อหาสำคัญระดับประเทศให้อยู่ในกรอบองค์ความรู้ มีความเข้าใจในเนื้อหาที่ส่งต่อถึงผู้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ไม่เข้าใจผิด และส่งผลให้เป็นธุรกิจในการประกอบอาชีพอย่างถูกต้อง

www.ganjaland.in.th

กัญชาแลนด์

กัญชาคือพืชมหัศจรรย์

แชร์
Message us