บรรยายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับข้าราชการฝ่ายบริหาร เทศบาลนครอ้อมน้อย

✨วันที่ 15 สิงหาคม 2566 ✨
ท่าน ดร.กฤษฎา แก้ววัดปริง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด ได้รับเกียรติจากเทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร
เชิญบรรยายในหัว “การพัฒนาเมืองอัจฉริยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ นวัตกรรมการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะ”
ณ อาคารสำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย

โดยมี ท่านนายกบุญชู นิลถนอม นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมนำคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เข้าร่วมกับฟังการบรรยาย

ในการนี้ท่าน ดร.กฤษฎา แก้ววัดปริง ได้บรรยายให้ความรู้ พร้อมทั้งได้แบ่งปันประสบการณ์ ในการเป็นที่ปรึกษา ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในการอบรมครั้งนี้ ทางเทศบาลฯจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

❤️🧡💛💚💙💜
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
” คลิกให้สำเร็จไปกับเรา… คลิกให้ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในยุคดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะ^^

👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻

ติดต่อสอบถามได้ที่ : For more information
☎️ : 02-098-9562
🌍 : www.smartcity.click
📨 : info@smartcity

smarthome #smartcity #consultant #WEBSITE #APPLICATION #Software #MAINTENANCE #MARKETING #SocialMedia #ITSolutions #ITconsultant #โลกเสมือน #Metaverse #smarthome #smartcity #โควิด19 #ลดความเสี่ยงโควิด19 #ITsolution

ที่ปรึกษา #ที่ปรึกษาธุรกิจ #เอกชน #รัฐ #ราชการ

แชร์
Message us