บริษัท เทเลคอม เอ็กซ์เพิร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับผลงานที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในวางแผน ปฏิบัติงาน ดำเนินงานโครงการ โดยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาบริหารจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสมบูรณ์

ขอบพระคุณสำหรับความไว้วางใจ มา ณ ที่นี้

หน้าสัญญาที่ปรึกษาบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
แชร์
Message us