ที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล

🎉✨วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566 🎉✨
👨🏻‍🏫ดร.กฤษฎา แก้ววัดปริง พร้อมผู้บริหารสถาบันไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้าร่วมประชุมและวิเคราะห์กระบวนการทำงานของบุคคลากรทุกแผนกในสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปรับกระบวนการทำงานเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการนำเทคโนโลยี ไอที และกระบวนการดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดยคำนึงถึงการแก้ไขปัญหาในการทำงานของผู้ใช้งานให้ได้มากที่สุด

ในการนี้ 👨🏻‍🏫ดร.กฤษฎา แก้ววัดปริง ฐานะที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และได้ให้คำแนะนำในประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์ดิจิทัล ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม และบรรยากาศในการประชุมเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง

การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพื่อให้องค์กรก้าวสู่องค์กรดิจิทัล ไม่ใช่เรื่องยาก ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไป เปลี่ยนไปพร้อมกันกับเรา

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
” คลิกให้สำเร็จไปกับเรา… คลิกให้ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในยุคดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะ^^

👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻

ติดต่อสอบถามได้ที่ : For more information
☎️ : 02-098-9562
🌍 : www.smartcity.click
📨 : info@smartcity.click

smarthome #smartcity #consultant #WEBSITE #APPLICATION #Software #MAINTENANCE #MARKETING #SocialMedia #ITSolutions #ITconsultant #โลกเสมือน #Metaverse #smarthome #smartcity #โควิด19 #ลดความเสี่ยงโควิด19 #ITsolution

ที่ปรึกษา #ที่ปรึกษาธุรกิจ #เอกชน #รัฐ #ราชการ #ดิจิทัล #กระบวนการทำงาน #ดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น #รัฐบาลดิจิทัล

แชร์
Message us