AI Ethics ปัญญาประดิษฐ์

🤓 หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI 🤓 เทคโนโลยีที่อยู่ในกระแสความตื่นตัวในปัจจุบันและคาดว่าจะมีกระแสแรงขึ้นไปอีกในอนาคต จนถึงขั้นที่ปัญญาประดิษฐ์มีความสามารถใกล้เคียงหรือเหนือมนุษย์ (ซึ่งทุกวันนี้ก็มีตัวอย่างให้เห็นหลายๆตัวอย่าง ) AI ยังมาพร้อมกับโอกาสและความเสี่ยงรูปแบบใหม่ ที่สามารถช่วยจัดการข้อมูลธุรกิจหาอินไซด์ด้วยการคาดการณ์พฤติกรรมของลูกค้า ขณะเดียวกัน AI อาจเข้ามาแทนที่บางอาชีพหรือทำหน้าที่บางอย่าง เช่น พนักงานต้อนรับ หรือแม้แต่เป็นที่ปรึกษาให้ทนายความหรือแพทย์ ไม่เพียงเท่านี้ ด้านมืดของเทคโนโลยี AI อาจเกิดขึ้นโดยฝีมือของมนุษย์ เช่น ผู้ก่อการร้าย และการวิวัฒนาการของ AI ที่ยากเกินจะควบคุม การเสนอร่างกฎหมายจริยธรรมเพื่อควบคุมและป้องกันผลกระทบจากหุ่นยนต์และ AI จึงสำคัญมาก
✅“จริยธรรมจึงสำคัญ (ไม่น้อย) กว่าความสามารถ” ✅
จริยธรรมประดิษฐ์ (Artificial Ethics) คือสิ่งที่จะเข้ามาช่วยให้ AI ใช้ความเป็นเหตุเป็นผลในการตัดสินใจ โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์ที่มีความขัดแย้งทางจริยธรรม ในโลกปัจจุบันที่เราเริ่มมีรถที่ไร้คนขับมาวิ่งบนถนน มีโรงพยาบาลที่เริ่มใช้ AI มาช่วยวินิจฉัยโรค มี AI ที่เป็นคนตัดสินใจว่าเราจะได้เงินกู้หรือไม่ จึงกลายเป็นคำถามที่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิด ในฐานะผู้พัฒนาต้องเริ่มให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว เช่นเดียวกับการมุ่งพัฒนาศักยภาพของ AI ให้เข้าใกล้ความเป็นมนุษย์ยิ่งขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก :
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻
” คลิกให้สำเร็จไปกับเรา… คลิกให้ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในยุคดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะ^^
👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻👆🏻
🖥 🖨 ⌨ 🖱 🖲
คลิกให้สำเร็จไปกับเรา “ให้มุ่งสู่เมืองอัจฉริยะ ที่มีแต่ความสุข”

💻 🖥 🖨 ⌨ 🖱 🖲

ติดต่อสอบถามได้ที่ : For more information
☎️ : 02-098-9562
🌍 : www.smartcity.click
📨 : info@smartcity.click

smarthome #smartcity #consultant #WEBSITE #APPLICATION #Software

MAINTENANCE #MARKETING #SocialMedia #ITSolutions #ITconsultant #โลกเสมือน #Metaverse #smarthome #smartcity #โควิด19 #ลดความเสี่ยงโควิด19 #ITsolution

ที่ปรึกษา #ที่ปรึกษาธุรกิจ #เอกชน #รัฐ #ราชการ

แชร์
Message us