โครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย มีอะไรบ้าง ที่เราต้องรู้

ระบบโครงสร้างพื้นฐานในไทย ความเป็นจริงมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดมากๆเลยนะคะ เพราะบางพื้นที่ น้ำประปา ไฟฟ้า สัญญาณโทรศัพท์ยังเข้าไม่ถึงเลย (ซึ่งแอดก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกันนะ..) แต่ประเด็นคือในเมื่อมันสำคัญ และเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เราต้องรู้ ว่ามันมีอะไรเป็นองค์ประกอบสำคัญบ้าง ทาง TEM ได้รวบรวมมาให้ทุกคนได้ดูกันค่ะ

ระบบคมนาคม

 • ถนน และทางหลวง รวมถึงโครงสร้างที่เกี่ยวข้องเช่น สะพาน อุโมงค์ ท่อระบายน้ำ กำแพงกันดิน ป้ายบอกทาง ไฟถนน ไฟจราจร ทางเท้า
 • ระบบขนส่งทางราง รวมถึง รถไฟ รางรถไฟ สถานีรถไฟ
 • คลอง
 • ท่าเรือ และ ประภาคาร
 • สนามบิน รวมถึงระบบจราจรของเครื่องบิน
 • ระบบขนส่งมวลชน รวมถึง รถเมล์ แทรม รถเมล์ด่วนพิเศษ
 • เรือเมล์

ระบบพลังงาน

 • โรงงานไฟฟ้า
 • แก๊สธรรมชาติ
 • ปิโตรเลียม
 • ถ่านหิน

ระบบการจัดการน้ำ

 • ระบบประปา
 • ระบบป้องกันน้ำท่วม รวมถึง เขื่อน ฝาย
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ท่อระบายน้ำ
 • ระบบการส่งน้ำ เช่น คลองชลประทาน

ระบบสื่อสาร

 • ไปรษณีย์
 • เครือข่ายโทรศัพท์
 • เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
 • สถานีโทรทัศน์ และ สถานีวิทยุ
 • เคเบิลทีวี
 • อินเทอร์เน็ต
 • ดาวเทียม

ระบบกำจัดขยะ

 • ระบบบำบัดขยะ
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • โรงงานรีไซเคิล

ที่มา : modify.in.th

แชร์
Message us