ระบบ System คืออะไร?

คำว่า ระบบ หลายๆคนอาจจะรู้สึก มันเป็นอะไรที่เข้าใจได้ยาก ถ้าไม่ได้จบคอมพิวเตอร์มา หรือไม่มีความรู้คอมพิวเตอร์โดยพื้นฐานก็จะรู้สึกว่า มันเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วอาจจะงงก็เป็นได้

วันนี้ทาง TEM ได้เอาบทความดังกล่าว มาขยายความให้ดูเป็นเรื่องที่เข้าใจ ซึ่งแอดคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะ

ระบบ (System) เป็นกลุ่มขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำงานร่วมกัน เพื่อจุดประสงค์ในสิ่งเดียวกัน ระบบอาจประกอบด้วยบุคลากร เครื่องมือ วัสดุ วิธีการ การจัดการ ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องมีระบบในการจัดการเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์เดียวกัน

คำว่า “ระบบ” เป็นคำที่มีการเกี่ยวข้องกับการทำงาน ในหน่วยงานนิยมใช้กันมาก เช่น ระบบธุรกิจ (Business System) ระบบสารสนเทศ (Management Information System) ระบบการเรียนการสอน (Instructional System) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network System) เป็นต้น

เมื่อทำการศึกษาระบบใดระบบหนึ่ง นักวิเคราะห์ระบบจะต้องเข้าใจการทำงานของระบบนั้นให้ดี โดยการศึกษาว่า ระบบนี้ทำอะไร (What) ทำโดยใคร (Who) ทำเมื่อไร (When) และทำอย่างไร (How) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst หรือ SA) ซึ่งได้แก่ บุคคลที่มีหน้าที่วิเคราะห์และออกแบบระบบจะต้องเข้าใจการทำงานของระบบนั้น ๆ ว่าเป็นอย่างไรและอะไรคือความต้องการของระบบ

โดยสรุปแล้ว ระบบ คือ หลักการทำงานเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่าง ให้นำไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น แอดจะเปิดร้านค้า อยากจะมีระบบการจัดการร้าน ทั้งในส่วนของสต็อกสินค้า แคชเชียร์ บัญชี การตลาด ฯลฯ ซึ่งในทุกๆส่วนจะต้องเชื่อมโยงและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนี้แหละค่ะคือความหมายของคำว่า “ระบบ”

ที่มาข้อมูล : kroobannok.com

แชร์
Message us