รถเมล์ไฟฟ้า EV อาจเป็นขนส่งรูปแบบใหม่ที่สำคัญของไทยในอนาคต…

เมื่อพูดถึงรถเมล์ หลายๆคนอาจจะนึกถึงสภาพรถที่ค่อนข้างเก่า โทรม ร้อน นั่งไม่สบาย ซึ่งรถเมล์ในลักษณะนี้ อยู่คู่กับเมืองไทย มายาวนานกว่าหลายสิบปีแล้ว…

จนกระทั่งการมาเยือนของรถเมล์ไฟฟ้า EV ที่อาจเข้ามีบทบาทสำคัญที่จะเปลี่ยนให้การนั่งรถเมล์ของประชาชนทั่วไป ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

หลายๆ ประเทศเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรถเมล์ไฟฟ้าสาธารณะ นำหน้าไปก่อนแล้วอาทิ สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป เหล่าบรรดาประเทศพัฒนาแล้ว รวมถึงประเทศไทย ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงระบบขนส่งมวลชนให้มีประสิทธิภาพเทียบระดับต่างประเทศมากขึ้น

แอดเชื่อเหลือเกินว่า ถ้าภาครัฐให้การสนับสนุน รถเมล์ไฟฟ้า ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และเชิญชวนให้คนหันมาใช้รถสาธารณะกันมากขึ้น ก็จะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แถมยังช่วยลดมลภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย…

แชร์
Message us