กระแสโลกปัจจุบัน Soft Power มีอิทธิพลอย่างมากต่อการสร้างผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ จาก J-Trend ของญี่ปุ่นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว และปัจจุบัน Hallyu หรือ Korean Wave ของสาธารณรัฐเกาหลีได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศได้เป็นจำนวนมหาศาล

ในประเทศไทยเองก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนศักยภาพด้าน Soft Power ด้วยเช่นกัน

กระแสโลกปัจจุบัน Soft Power มีอิทธิพลอย่างมากต่อการสร้างผลตอบแทนเชิงเศรษฐกิจ จาก J-Trend ของญี่ปุ่นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว และปัจจุบัน Hallyu หรือ Korean Wave ของสาธารณรัฐเกาหลีได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศได้เป็นจำนวนมหาศาล

ในประเทศไทยเองก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนศักยภาพด้าน Soft Power ด้วยเช่นกัน

.

สำหรับประเทศไทยมีการกำหนดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 15 สาขา และดึงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในสาขาที่มีศักยภาพขึ้นมาเป็น Soft Power ของไทย เป็นวัฒนธรรมที่มีศักยภาพมาเป็นแกนหลัก 5F ได้แก่

•F ที่ 1 Food – อาหาร

•F ที่ 2 Film -ภาพยนตร์และวีดิทัศน์

•F ที่ 3 Fashion -การออกแบบแฟชั่นไทย

•F ที่ 4 Fight – ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย มวยไทย

•F ที่ 5 Festival- เทศกาลประเพณีไทย

ซึ่งรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายว่า 5F ของไทยจะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ เป็น 3.45 ล้านล้านบาท ในปี พ.ศ. 2570

.

สมาร์ทซิตี้คลิก ขอเป็นส่วนนึงในการส่งเสริม ผลักดัน Soft Power ไทยในทุกสาขาอุตลาหกรรมให้บรรลุเป้าหมายในทุกช่องทางค่ะ ^^”

ช่องทางการติดต่อ

……..

🌐เว็บไซต์ : www.smartcity.click

📬อีเมล์ : info@smartcity.click

☎️Tel : 02-098-9562

Line Official : @smartcityclick

Facebook : สมาร์ทซิตี้ คลิก – ที่ปรึกษา เมืองอัจฉริยะ นวัตกรรม เทคโนโลยี ซอฟต์พาวเวอร์

Instagram : @smartcity.click

……..

#สมาร์ทซิตี้คลิก#smartcityclick#depa#เทคโนโลยี#สมาร์ทซิตี้#ที่ปรึกษา#อบรม#แผนแม่บท#แผนปฏิบัติการ#ราชการ#เอกชน#KMITL#เมืองอัจฉริยะ#นวัตกรรม#ITSOLUTION#Application#เว็บไซต์#AI#โซเชียลคอนเท้นท์เดลิเวอรี่#SocialMedia#SocialContentDelivery#Facebook#ผู้เชี่ยวชาญ#DE#ITSUPPORT#ดรกฤษฎา

แชร์
Message us