กฎหมาย เกี่ยวกับ ดิจิทัล ของประเทศไทย

กฎหมาย เกี่ยวกับ ดิจิทัล ของประเทศไทย มีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ

ㆍพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราซการ พ.ศ. 2540

ㆍพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ㆍพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราซการ พ.ศ. 2558

ㆍพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560

ㆍพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560

ㆍพระราชบัญญัติการนริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562

ㆍพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

ㆍระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

———————

”คลิ๊ก.. ให้สำเร็จไปกับเรา“

_______________

ช่องทางการติดต่อ

……..

เว็บไซต์ : www.smartcity.click

อีเมลล์ : info@smartcity.click

Line Official : @smartcityclick

Facebook : สมาร์ทซิตี้ คลิก – ที่ปรึกษา เมืองอัจฉริยะ นวัตกรรม เทคโนโลยี ซอฟต์พาวเวอร์

Instagram : @smartcity.click

Tel : 02-098-9562

……..

#สมาร์ทซิตี้คลิก#smartcityclick#depa#เทคโนโลยี#สมาร์ทซิตี้#ที่ปรึกษา#อบรม#แผนแม่บท#แผนปฏิบัติการ#ราชการ#เอกชน#KMITL#เมืองอัจฉริยะ#นวัตกรรม#ITSOLUTION#Application#เว็บไซต์#AI#โซเชียลคอนเท้นท์เดลิเวอรี่#SocialMedia#SocialContentDelivery#Facebook#ผู้เชี่ยวชาญ#DE#ITSUPPORT#ดรกฤษฎา#netzero

แชร์
Message us