หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI

🤓 หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI 🤓 เทคโนโลยีที่อยู่ในกระแสความตื่นตัวในปัจจุบันและคาดว่าจะมีกระแสแรงขึ้นไปอีกในอนาคต จนถึงขั้นที่ปัญญาประดิษฐ์มีความสามารถใกล้เคียงหรือเหนือมนุษย์ (ซึ่งทุกวันนี้ก็มีตัวอย่างให้เห็นหลายๆตัวอย่าง ) AI ยังมาพร้อมกับโอกาสและความเสี่ยงรูปแบบใหม่ ที่สามารถช่วยจัดการข้อมูลธุรกิจหาอินไซด์ด้วยการคาดการณ์พฤติกรรมของลูกค้า ขณะเดียวกัน AI อาจเข้ามาแทนที่บางอาชีพหรือทำหน้าที่บางอย่าง เช่น พนักงานต้อนรับ หรือแม้แต่เป็นที่ปรึกษาให้ทนายความหรือแพทย์ ไม่เพียงเท่านี้ ด้านมืดของเทคโนโลยี AI อาจเกิดขึ้นโดยฝีมือของมนุษย์ เช่น ผู้ก่อการร้าย และการวิวัฒนาการของ AI ที่ยากเกินจะควบคุม การเสนอร่างกฎหมายจริยธรรมเพื่อควบคุมและป้องกันผลกระทบจากหุ่นยนต์และ AI จึงสำคัญมาก

✅“จริยธรรมจึงสำคัญ (ไม่น้อย) กว่าความสามารถ” ✅

จริยธรรมประดิษฐ์ (Artificial Ethics) คือสิ่งที่จะเข้ามาช่วยให้ AI ใช้ความเป็นเหตุเป็นผลในการตัดสินใจ โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์ที่มีความขัดแย้งทางจริยธรรม ในโลกปัจจุบันที่เราเริ่มมีรถที่ไร้คนขับมาวิ่งบนถนน มีโรงพยาบาลที่เริ่มใช้ AI มาช่วยวินิจฉัยโรค มี AI ที่เป็นคนตัดสินใจว่าเราจะได้เงินกู้หรือไม่ จึงกลายเป็นคำถามที่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิด ในฐานะผู้พัฒนาต้องเริ่มให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว เช่นเดียวกับการมุ่งพัฒนาศักยภาพของ AI ให้เข้าใกล้ความเป็นมนุษย์ยิ่งขึ้น

ขอบคุณข้อมูลจาก :

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม,

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

👇🏻
👇🏻
👇🏻

” คลิกให้สำเร็จไปกับเรา… คลิกให้ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในยุคดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะ^^

👆🏻
👆🏻
👆🏻
🖥
🖨

คลิกให้สำเร็จไปกับเรา “ให้มุ่งสู่เมืองอัจฉริยะ ที่มีแต่ความสุข”

💻
🖥

ติดต่อสอบถามได้ที่ : For more information

☎️ : 02-098-9562

🌍 : www.smartcity.click

📨 : info@smartcity.click

#smarthome#smartcity#consultant#WEBSITE#APPLICATION#Software

#MAINTENANCE#MARKETING#SocialMedia#ITSolutions#ITconsultant#โลกเสมือน#Metaverse#smarthome#smartcity#โควิด19#ลดความเสี่ยงโควิด19#ITsolution

#ที่ปรึกษา#ที่ปรึกษาธุรกิจ#เอกชน#รัฐ#ราชการ

แชร์
Message us