ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุ อสมท.สุราษฎร์ธานี 102MHz ประเด็น “การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ”

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ดร.กฤษฎา แก้ววัดปริง ในนามคณะทำงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KMITL)ได้รับเชิญให้สัมภาษณ์รายการวิทยุ อสมท.เพื่อชุมชน สุราษฎร์ธานี MCOTRADIO 102.0 MHz

ในหัวข้อ “การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ” ในประเทศไทย และขยายความรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำแผนแม่บทสมาร์ทซิตี้ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในนามคณะทำงานที่ปรึกษาเมืองอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ ท่านดร.กฤษฎาได้ตระหนักถึง การรับรู้รับทราบของพี่น้องประชาชน และอยากสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนว่า “เมืองอัจฉริยะ”มีประโยชน์กับประชาชนอย่างไร ประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคือส่วนสำคัญในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของท้องถิ่น

และประเด็นสำคัญ ที่ท่านดร.กฤษฎาได้ให้ข้อมูลเน้นย้ำเสมอคือ “เมืองอัจฉริยะคือเมืองที่มีความสุข”

แชร์
Message us