สมาร์ทซิตี้ คลิก เป็นองค์กรที่มองเรื่องประสิทธิผลของงานเป็นสำคัญ และสนับสนุนการสร้างสมดุลในชีวิตของบุคลากรทุกคนแบบ

วัฒนธรรมองค์กรของเรา

“สมาร์ทซิตี้ คลิก”เป็นองค์กรที่มองเรื่องประสิทธิผลของงานเป็นสำคัญ และสนับสนุนการสร้างสมดุลในชีวิตของบุคลากรทุกคนแบบ Work-life Balance รวมถึงการให้ความอิสระทางความคิด ตลอดจนทั้งเวลาและสถานที่ทำงาน เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“สมาร์ทซิตี้ คลิก” พร้อมผลักดันให้บุคลากรทุกคนได้เติบโตในสายงาน และมอบโปรเจ็กต์ที่ท้าทายให้บุคลากรทุกระดับได้แสดงความสามารถ ประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ ขณะเดียวกันก็มีทีมผู้บริหารที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านพร้อม Support ทุกสถานการณ์ในการทำงาน

———————

”คลิ๊ก.. ให้สำเร็จไปกับเรา“

_______________

ช่องทางการติดต่อ

……..

เว็บไซต์ : www.smartcity.click

อีเมลล์ : info@smartcity.click

Line Official : @smartcityclick

Facebook : สมาร์ทซิตี้ คลิก – ที่ปรึกษา เมืองอัจฉริยะ นวัตกรรม เทคโนโลยี ซอฟต์พาวเวอร์

Instagram : @smartcity.click

Tel : 02-098-9562

……..

#สมาร์ทซิตี้คลิก#smartcityclick#depa#เทคโนโลยี#สมาร์ทซิตี้#ที่ปรึกษา#อบรม#แผนแม่บท#แผนปฏิบัติการ#ราชการ#เอกชน#KMITL#เมืองอัจฉริยะ#นวัตกรรม#ITSOLUTION#Application#เว็บไซต์#AI#โซเชียลคอนเท้นท์เดลิเวอรี่#SocialMedia#SocialContentDelivery#Facebook#ผู้เชี่ยวชาญ#DE#ITSUPPORT#ดรกฤษฎา#NetZero

แชร์
Message us