“วันเด็กแห่งชาติ” ของประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี โดยวันเด็กแห่งชาติปี 2567 ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567

😀“มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” 😀 คำขวัญวันเด็กปีนี้โดยท่านนายกฯค่าาา

“วันเด็กแห่งชาติ” ของประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี โดยวันเด็กแห่งชาติปี 2567 ตรงกับวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567

อยากให้เด็กๆ รู้ถึงความสำคัญของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม รวมทั้งให้ความสำคัญกับเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขในวันเด็ก เติบโต สดใส สมวัยนะคะ

🎉
🎉
🎉
🎉
🎉
🎉
🎉

” คลิกให้สำเร็จไปกับเรา…

คลิกให้ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในยุคดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะ^^

🎉
🎉
🎉
🎉
🎉
🎉
🎉

———————–

ติดต่อสอบถามได้ที่ : For more information

📱: 02-098-9562

🏢: www.smartcity.click

📧: info@smartcity.click

#SmartCity#สมาร์ทซิตี้#เมืองอัจฉริยะ#consultant#Software#marketing#itsolutions#ITconsultant#ITSolution#ที่ปรึกษาธุรกิจ#เอกชน#รัฐ#ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา#กระทรวงการคลัง#softpower#กลยุทธ์#ยกระดับ

แชร์
Message us