วันเฉลิมพระชนมพรรษา

28 กรกฎาคม 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

คณะผู้บริหาร พนักงานบริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด

แชร์
Message us