วันคุ้มครองโลก” สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด ตระหนักความสำคัญของมลภาวะ-สิ่งแวดล้อม

22 เมษายน “วันคุ้มครองโลก” สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด ตระหนักความสำคัญของมลภาวะ-สิ่งแวดล้อม

📌“วันคุ้มครองโลก” (Earth Day) ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ United Nations Environment Program (UNEP) เพื่อให้ผู้คนบนโลกได้ตระหนักถึงการกระทำต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ

📌วันคุ้มครองโลกในไทย ได้มีการจัดให้มีการรณรงค์วันคุ้มครองโลกขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา และในปี พ.ศ. 2533 ถือเป็นยุคเริ่มต้นของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หลังจากที่ นายสืบ นาคะเสถียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง กระทำอัตวินิบาตกรรม อาจารย์และนักศึกษารวม 16 สถาบันได้จัดงานวันคุ้มครองโลกขึ้นเพื่อรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของป่า และตระหนักถึงวิกฤตการทำลายสัตว์ป่าและป่าไม้ของประเทศไทย

🌍🌍กิจกรรมที่เราสามารถทำและช่วยรักษ์โลก🌍🌍

✅ลดการใช้พลังงาน เช่น ปิดไฟ ปิดน้ำเมื่อไม่ใช้ ถอดปลั๊กไฟฟ้าทุกครั้งที่เลิกใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า เดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์หากเดินขึ้น 1-2 ชั้น เป็นต้น

✅ปลูกต้นไม้ รวมถึงการอนุรักษ์ต้นไม้ใหญ่ที่เหลืออยู่ทั้งในเขตชุมชน ป่า และภูเขา ให้คงอยู่เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

✅คัดแยกขยะ เพื่อนำไปรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ซ้ำ เป็นการลดปริมาณขยะและลดภาวะโลกร้อน

✅ทิ้งขยะเป็นที่ เพื่อลดการเกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม เช่น ห้ามทิ้งขยะในแม่น้ำลำคลอง ห้ามทิ้งขยะในทะเล และห้ามทิ้งขยะในเขตป่า เป็นต้น

✅ใช้ภาชนะใส่อาหารที่สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติแทนพลาสติกและกล่องโฟม

✅เรียนรู้เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม และประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ให้กลับมีค่าและมีประโยชน์

✅สินค้าและบริการของเราก็สนับสนุนให้มีการรักษ์โลก หลากหลายรายการนะคะ ✅

✨

คลิกให้สำเร็จไปกับเรา “ให้มุ่งสู่เมืองอัจฉริยะ ที่มีแต่ความสุข”

✨

ติดต่อสอบถามได้ที่ : For more information

☎️ : 02-098-9562

🌐 : www.smartcity.click

💌: info@smartcity.click

#smarthome#smartcity#WEBSITE#APPLICATION#Software#MAINTENANCE#MARKETING#SocialMedia#ITSolutions#ITconsultant#เมืองทิพย์#โลกเสมือน#Metaverse#กัญชา#กัญชง

#smarthome#smartcity#โควิด19#ลดความเสี่ยงโควิด19#ITsolution#รักษ์โลก#พลังงานสะอาด

แชร์
Message us