ภาพบรรยายกาศการฝึกอบรมพนักงานใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ในหัวข้อ “SWOT Analysis” & “4 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จของ PDCA” และโปรแกรมพิเศษ

#การเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุด l ภาพบรรยายกาศการฝึกอบรมพนักงานใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ในหัวข้อ “SWOT Analysis” & “4 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จของ PDCA” และโปรแกรมพิเศษ Team Building Part#2 ต่อยอดการอบรมครั้งที่แล้วซึงผลเป็นที่น่าพอใจมาก

ในโอกาสนี้กลุ่มพนักงานใหม่ได้มีโอกาสรับฟังข้อเสนอแนะและประสบการณ์ที่ดีจาก ดร.กฤษฎา แก้ววัดปริง กรรมการผู้จัดการ

การฝึกอบรมครั้งนี้บรรยายโดย : คุณกรภัทร เจริญสกุลศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน

“สมาร์ทซิตี้คลิก” ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การทำธุรกิจ แต่เรายังสนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

———————

”คลิ๊ก.. ให้สำเร็จไปกับเรา“

_______________

ช่องทางการติดต่อ

……..

เว็บไซต์ : www.smartcity.click

อีเมลล์ : info@smartcity.click

Line Official : @smartcityclick

Facebook : สมาร์ทซิตี้ คลิก – ที่ปรึกษา เมืองอัจฉริยะ นวัตกรรม เทคโนโลยี ซอฟต์พาวเวอร์

Instagram : @smartcity.click

Tel : 02-098-9562

……..

#สมาร์ทซิตี้คลิก#smartcityclick#depa#เทคโนโลยี#สมาร์ทซิตี้#ที่ปรึกษา#อบรม#แผนแม่บท#แผนปฏิบัติการ#ราชการ#เอกชน#KMITL#เมืองอัจฉริยะ#นวัตกรรม#ITSOLUTION#Application#เว็บไซต์#AI#โซเชียลคอนเท้นท์เดลิเวอรี่#SocialMedia#SocialContentDelivery#Facebook#ผู้เชี่ยวชาญ#DE#ITSUPPORT#ดรกฤษฎา#NetZero

แชร์
Message us