บันทึกข้อตกลงทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา SBAC กับ Smart City Click

บันทึกข้อตกลงทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) กับ บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด

โดยคุณกฤษฎา แก้ววัดปริง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด

วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรในระดับช่างฝีมือช่างเทคนิค และนักเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์

SBAC #smartcityclick #krittalk #MOU

แชร์
Message us