บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มาเยี่ยมและคุยแผนธุรกิจร่วมกันถึงออฟฟิศ เพื่อความร่วมมือกับ บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด

บริษัท อินเตอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มาเยี่ยมและคุยแผนธุรกิจร่วมกันถึงออฟฟิศ เพื่อความร่วมมือกับ บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด

ขอบคุณบริษัทมหาชน ที่ให้ความสนใจร่วมพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน

#สมาร์ทซิตี้คลิก#smartcityclick

www.smartcity.click

แชร์
Message us