บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด เป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับการจัดทำแผนแม่บทสมาร์ทซิตี้

บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด เป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับการจัดทำแผนแม่บทสมาร์ทซิตี้

.

Climate Center

#สมาร์ทซิตี้คลิก#smartcityclick#อปท#องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

”ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสมาร์ทซิตี้“

บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด

คณะทำงานโครงการสมาร์ทซิตี้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

_______________

ช่องทางการติดต่อ

……..

เว็บไซต์ : www.smartcity.click

อีเมลล์ : info@smartcity.click

Line Official : @smartcityclick

Facebook : สมาร์ทซิตี้ คลิก – ที่ปรึกษา เมืองอัจฉริยะ นวัตกรรม เทคโนโลยี ซอฟต์พาวเวอร์

Instagram : @smartcity.click

Tel : 02-098-9562

……..

#สมาร์ทซิตี้คลิก#smartcityclick#depa#เทคโนโลยี#สมาร์ทซิตี้#ที่ปรึกษา#อบรม#แผนแม่บท#แผนปฏิบัติการ#ราชการ#เอกชน#KMITL#เมืองอัจฉริยะ#นวัตกรรม#ITSOLUTION#Application#เว็บไซต์#AI#โซเชียลคอนเท้นท์เดลิเวอรี่#SocialMedia#SocialContentDelivery#Facebook#ผู้เชี่ยวชาญ#DE#ITSUPPORT#ดรกฤษฎา #NetZero

แชร์
Message us