บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรรับเชิญในงาน Post Today Thailand Smart City 2024

ในหัวข้อ “ยกระดับชีวิตคนไทย ในเมืองต้นแบบ SMART CITY”

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ✨✨

🎉ดร.กฤษฎา แก้ววัดปริง🎉 กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรรับเชิญในงาน Post Today Thailand Smart City 2024

ในหัวข้อ “ยกระดับชีวิตคนไทย ในเมืองต้นแบบ SMART CITY”

จัดโดย Post Today – เนชั่น ทีวี 22 และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA

โดยมีท่านประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวปาฐกถา เริ่มการเสวนา

และในงานนี้ได้มีการแสดงวิสัยทัศน์จากผู้บริหารภาครัฐและเอกชนชั้นนำ ในการผลักดันประเทศไทย ก้าวสู่ความเป็น Smart City อย่างยั่งยืน ดังนี้

✅ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)

✅ดร.สวนิตย์ บุญญาสวัฒน์ คณะทำงาน BCG สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

✅คุณประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิก ว่าด้วยสถาปนิกกับแผนการพิชิตโควิด

✅คุณสุภาวดี ตันติยานนท์ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย

✅คุณวสิษฐ์ วัฒนศัพท์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนด้านเทคนิค AIS

✅คุณณัฏฐภัทร สีบุญเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด

✅ดร.ณัฐ อธิวิทวัส กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท อินโนบิก (เอเชีย) จำกัด

✅ดร.ณัทกฤช อภิภูชยะกุล ที่ปริกษาประจำคณะกรรมาธิการการพลังงาน

✅คุณเอกชัย ยิ้มสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อรูณพลัส จำกัด

✅คุณธีระพงษ์ ลิมป์ประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ฟู้ด ออเดอรี่ จำกัด

✅ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)

✅คุณวฤต รัตนชื่น ผู้ช่วยผู้ว่าการ วิจัยนวัตกรรมและพัฒนาธรกิจ กฟผ.

✅คุณธีรวรรตน์ ตังประพฤทธิ์กุล รองประธานฝ่ายออกแบบและก่อสร้าง MADC

ตลอดทั้งวันบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความรู้มากมายและประสบการณ์มากมาย จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมงาน

และบริษัท สมาร์ท ซิตี้ คลิก จำกัด ภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนนึงในงานนี้

❤️
🧡
💛
💚
💙
💜
👇🏻
👇🏻
👇🏻

” คลิกให้สำเร็จไปกับเรา… คลิกให้ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในยุคดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะ^^

👆🏻
👆🏻
👆🏻

ติดต่อสอบถามได้ที่ : For more information

☎️ : 02-098-9562

🌍 : www.smartcity.click

📨 : info@smartcity.click

#consultant#Software#MAINTENANCE#marketing#itsolutions#ITconsultant#ITSolution#ที่ปรึกษาธุรกิจ#เอกชน#รัฐ#ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา#กระทรวงการคลัง

#SmartCity#สมาร์ทซิตี้#เมืองอัจฉริยะ

แชร์
Message us