บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด โดย ดร.กฤษฎา แก้ววัดปริง ต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยแนวคิดการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสมาร์ทซิตี้

บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด โดย ดร.กฤษฎา แก้ววัดปริง ต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้วยแนวคิดการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสมาร์ทซิตี้ ในฐานะที่ บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด เราเป็นที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสมาร์ทซิตี้ ที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนระดับประเทศ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะให้องค์ความรู้เกี่ยวกับสมาร์ทซิตี้ที่เรามีความชำนาญ เพื่อให้องค์กรที่มีวิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยีไปพัฒนาประเทศ ได้รับข้อมูลและองค์ความรู้ที่ถูกต้อง

ขอขอบพระคุณ ผู้บริหาร จากบริษัท ยิบอินซอย จำกัด เป็นอย่างสูง

#yipintsoi

Yip In Tsoi

😊”คลิ๊ก.. ให้สำเร็จไปกับเรา“😊

_______________

ช่องทางการติดต่อ

……..

เว็บไซต์ : www.smartcity.click

อีเมลล์ : info@smartcity.click

Line Official : @smartcityclick

Facebook : สมาร์ทซิตี้ คลิก – ที่ปรึกษา เมืองอัจฉริยะ นวัตกรรม เทคโนโลยี ซอฟต์พาวเวอร์

Instagram : @smartcity.click

Tel : 02-098-9562

……..

#สมาร์ทซิตี้คลิก#smartcityclick#depa#เทคโนโลยี#สมาร์ทซิตี้#ที่ปรึกษา#อบรม#แผนแม่บท#แผนปฏิบัติการ#ราชการ#เอกชน#KMITL#เมืองอัจฉริยะ#นวัตกรรม#ITSOLUTION#Application#เว็บไซต์#AI#โซเชียลคอนเท้นท์เดลิเวอรี่#SocialMedia#SocialContentDelivery#Facebook#ผู้เชี่ยวชาญ#DE#ITSUPPORT#ดรกฤษฎา#NetZero

แชร์
Message us