ตอกย้ำหลักการทำงานที่สร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องในการเผยแพร่ให้แก่ลูกค้าและหน่วยงานภาครัฐ ในฐานะที่ บริษัท สมาร์ทซิตี้ื คลิก จำกัด เป็นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสมาร์ทซิตี้

ตอกย้ำหลักการทำงานที่สร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องในการเผยแพร่ให้แก่ลูกค้าและหน่วยงานภาครัฐ ในฐานะที่ บริษัท สมาร์ทซิตี้ื คลิก จำกัด เป็นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสมาร์ทซิตี้

แสดงความยินดีกับ ดร.กฤษฎา แก้ววัดปริง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด และคณะทำงานโครงการสมาร์ทซิตี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ได้ผ่านการเผยแพร่งานวิชาการระดับชาติ เรื่อง

“การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการจัดการเพื่อความสำเร็จของโครงการเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย”

ในการประชุมวิชาการระดับชาติ การวิจัยประยุกต์มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (NBU:NCAR) ครั้งที่ 6 ประจำปี 2567

“การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ในยุคดิจิทัล”

(Educational Management for Human Capital Development in Digital Era)

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานระดับชาติจะเป็นเครื่องหมายการันตีการเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแผนแม่บทสมาร์ทซิตี้ได้เป็นอย่างดี

✨

😊”คลิ๊ก.. ให้สำเร็จไปกับเรา“😊

_______________

ช่องทางการติดต่อ

……..

เว็บไซต์ : www.smartcity.click

อีเมลล์ : info@smartcity.click

Line Official : @smartcityclick

Facebook : สมาร์ทซิตี้ คลิก – ที่ปรึกษา เมืองอัจฉริยะ นวัตกรรม เทคโนโลยี ซอฟต์พาวเวอร์

Instagram : @smartcity.click

Tel : 02-098-9562

……..

#สมาร์ทซิตี้คลิก#smartcityclick#depa#เทคโนโลยี#สมาร์ทซิตี้#ที่ปรึกษา#อบรม#แผนแม่บท#แผนปฏิบัติการ#ราชการ#เอกชน#KMITL#เมืองอัจฉริยะ#นวัตกรรม#ITSOLUTION#Application#เว็บไซต์#AI#โซเชียลคอนเท้นท์เดลิเวอรี่#SocialMedia#SocialContentDelivery#Facebook#ผู้เชี่ยวชาญ#DE#ITSUPPORT#ดรกฤษฎา#NetZero

แชร์
Message us