ดร.กฤษฎา แก้ววัดปริง ในนามคณะทำงานสมาร์ทซิตี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมงาน 𝐓𝐇𝐀𝐈𝐋𝐀𝐍𝐃 𝐂𝐎𝐍𝐍𝐄𝐗𝐓

ดร.กฤษฎา แก้ววัดปริง ในนามคณะทำงานสมาร์ทซิตี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมงาน 𝐓𝐇𝐀𝐈𝐋𝐀𝐍𝐃 𝐂𝐎𝐍𝐍𝐄𝐗𝐓

รวมผู้เชี่ยวชาญสายเทค และนวัตกรรมด้านพลังงาน แบ่งปันความรู้ในหัวข้อ

”𝐂𝐎𝐍𝐍𝐄𝐗𝐓 𝐅𝐎𝐑 𝐒𝐌𝐀𝐑𝐓 𝐂𝐈𝐓𝐘 𝐀𝐍𝐃 𝐃𝐀𝐓𝐀 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐄𝐑“ มุ่งสู่การสร้างเมืองอัจฉริยะด้วย ดาต้า เซ็นเตอร์

ร่วมกับ รศ. ดร. คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ ”𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭 𝐂𝐢𝐭𝐲 𝐄𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐲“ และ ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการ (กลุ่มงานโครงการพิเศษและศูนย์พัฒนาดิจิทัลและนวัตกรรม) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐิจดิจิัล #depa #kmitl #smartcity #เมืองอจฉริยะ #ดรกฤษฎา #สมาร์ทซิตี้

———————

”คลิ๊ก.. ให้สำเร็จไปกับเรา“

_______________

ช่องทางการติดต่อ

……..

เว็บไซต์ : www.smartcity.click

อีเมลล์ : info@smartcity.click

Line Official : @smartcityclick

Facebook : สมาร์ทซิตี้ คลิก – ที่ปรึกษา เมืองอัจฉริยะ นวัตกรรม เทคโนโลยี ซอฟต์พาวเวอร์

Instagram : @smartcity.click

Tel : 02-098-9562

……..

#สมาร์ทซิตี้คลิก#smartcityclick#depa#เทคโนโลยี#สมาร์ทซิตี้#ที่ปรึกษา#อบรม#แผนแม่บท#แผนปฏิบัติการ#ราชการ#เอกชน#KMITL#เมืองอัจฉริยะ#นวัตกรรม#ITSOLUTION#Application#เว็บไซต์#AI#โซเชียลคอนเท้นท์เดลิเวอรี่#SocialMedia#SocialContentDelivery#Facebook#ผู้เชี่ยวชาญ#DE #ITSUPPORT #ดรกฤษฎา #NetZero

แชร์
Message us