ดร.กฤษฎา แก้ววัดปริง ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัลและสมาร์ทซิตี้ ในฐานะคณะทำงานสมาร์ทซิตี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.กฤษฎา แก้ววัดปริง ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีดิจิทัลและสมาร์ทซิตี้ ในฐานะคณะทำงานสมาร์ทซิตี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ยังคงเดินสายบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ #การจัดการเพื่อความสำเร็จของโครงการเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย รวมถึง #โครงการจัดทำแผนแม่บทสมาร์ทซิตี้ อย่างต่อเนื่องกับหน่วยงานในภาคอีสาน ได้รับการตอบรับจากผู้บริหารเป็นอย่างดีในทุกจังหวัด

หวังเป็นอย่างยิ่งให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ มีความเข้าใจเรื่องสมาร์ทซิตี้ที่ถูกต้องเหมือนกัน ตามนโยบายการขับเคลื่อนประเทศ

✨

😊”คลิ๊ก.. ให้สำเร็จไปกับเรา“😊

_______________

ช่องทางการติดต่อ

……..

เว็บไซต์ : www.smartcity.click

อีเมลล์ : info@smartcity.click

Line Official : @smartcityclick

Facebook : สมาร์ทซิตี้ คลิก – ที่ปรึกษา เมืองอัจฉริยะ นวัตกรรม เทคโนโลยี ซอฟต์พาวเวอร์

Instagram : @smartcity.click

Tel : 02-098-9562

……..

#สมาร์ทซิตี้คลิก#smartcityclick#depa#เทคโนโลยี#สมาร์ทซิตี้#ที่ปรึกษา#อบรม#แผนแม่บท#แผนปฏิบัติการ#ราชการ#เอกชน#KMITL#เมืองอัจฉริยะ#นวัตกรรม#ITSOLUTION#Application#เว็บไซต์#AI#โซเชียลคอนเท้นท์เดลิเวอรี่#SocialMedia#SocialContentDelivery#Facebook#ผู้เชี่ยวชาญ#DE#ITSUPPORT#ดรกฤษฎา#NetZero

แชร์
Message us