ดร.กฤษฎา แก้ววัดปริง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทซิตี้คลิก จำกัด และคณะทำงานโครงการเมืองอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับเชิญโดย ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) และ ดร.อิสริยา วรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

ดร.กฤษฎา แก้ววัดปริง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทซิตี้คลิก จำกัด และคณะทำงานโครงการเมืองอัจฉริยะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับเชิญโดย ดร.ปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) และ ดร.อิสริยา วรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เข้าร่วมวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ ตามความต้องการของตลาดแรงงานสู่มาตรฐานสากล ในสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ #SBAC เป็นวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านการผลิตบุคลากรทางด้านวิชาชีพที่มีความต้องการของตลาดแรงงานที่สำคัญและมีชื่อเสียงระดับประเทศ

ดร.กฤษฎา แก้ววัดปริง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดมาตรฐานตลาดแรงงานระดับสากลร่วมกัน

#สมาร์ทซิตี้คลิก#SBAC#smartcityclick#ที่ปรึกษา#ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล#ผู้เชี่ยวชาญด้านสมาร์ทซิตี้#สมาร์ทซิตี้#smartcity

www.smartcity.click

_______________

ช่องทางการติดต่อ

……..

เว็บไซต์ : www.smartcity.click

อีเมลล์ : info@smartcity.click

Line Official : @smartcityclick

Facebook : สมาร์ทซิตี้ คลิก – ที่ปรึกษา เมืองอัจฉริยะ นวัตกรรม เทคโนโลยี ซอฟต์พาวเวอร์

Instagram : @smartcity.click

Tel : 02-098-9562

……..

#สมาร์ทซิตี้คลิก#smartcityclick#depa#เทคโนโลยี#สมาร์ทซิตี้#ที่ปรึกษา#อบรม#แผนแม่บท#แผนปฏิบัติการ#ราชการ#เอกชน#KMITL#เมืองอัจฉริยะ#นวัตกรรม#ITSOLUTION#Application#เว็บไซต์#AI#โซเชียลคอนเท้นท์เดลิเวอรี่#SocialMedia#SocialContentDelivery #Facebook #ผู้เชี่ยวชาญ #DE #ITSUPPORT #ดรกฤษฎา

แชร์
Message us