ดร.กฤษฎา แก้ววัดปริง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด และคณะทำงานโครงการสมาร์ทซิตี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับเชิญจากคุณบากบั่น บุญเลิศ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด และคุณพิเชษฐ์ ชูรักษ์ บรรณาธิการและผู้อำนวยการ Climate Center

ดร.กฤษฎา แก้ววัดปริง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด และคณะทำงานโครงการสมาร์ทซิตี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รับเชิญจากคุณบากบั่น บุญเลิศ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด และคุณพิเชษฐ์ ชูรักษ์ บรรณาธิการและผู้อำนวยการ Climate Center

.

ร่วมเป็นเกียรติงาน Grand Opening เปิดตัว Climate Center ในฐานะที่ บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด เป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

.

Climate Center ทำหน้าที่สื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจต่อวิกฤตโลกร้อนซึ่งเป็นหนึ่งในเมกะเทรนด์ของโลก ตลอดจนสร้างความตระหนักต่อประชาชนในการรับมือ และร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ขับเคลื่อนนโยบายมิติต่างๆ เปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

ด้วย “ฐานเศรษฐกิจ” เป็นสื่อกระแสหลักที่ให้ความสำคัญต่อประเด็นวิกฤตสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เพื่อให้การนำเสนอ

ข่าวสารด้านนี้มีความเข้มข้นและประเด็นเด่นชัดมากขึ้น จึงได้ก่อตั้ง Climate Center ขึ้นเป็นศูนย์กลางข่าวสารด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero

ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท

กรุงเทพฯ

#สมาร์ทซิตี้คลิก#smartcityclick

”ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสมาร์ทซิตี้“

บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด

คณะทำงานโครงการสมาร์ทซิตี้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

_______________

ช่องทางการติดต่อ

……..

เว็บไซต์ : www.smartcity.click

อีเมลล์ : info@smartcity.click

Line Official : @smartcityclick

Facebook : สมาร์ทซิตี้ คลิก – ที่ปรึกษา เมืองอัจฉริยะ นวัตกรรม เทคโนโลยี ซอฟต์พาวเวอร์

Instagram : @smartcity.click

Tel : 02-098-9562

……..

#สมาร์ทซิตี้คลิก#smartcityclick#depa#เทคโนโลยี#สมาร์ทซิตี้#ที่ปรึกษา#อบรม#แผนแม่บท#แผนปฏิบัติการ#ราชการ#เอกชน#KMITL#เมืองอัจฉริยะ#นวัตกรรม#ITSOLUTION#Application#เว็บไซต์#AI#โซเชียลคอนเท้นท์เดลิเวอรี่#SocialMedia#SocialContentDelivery#Facebook#ผู้เชี่ยวชาญ#DE#ITSUPPORT#ดรกฤษฎา#netzero

แชร์
Message us