ความเชี่ยวชาญทางด้านเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เทคโนโลยีมากกว่า 10 ปี ในการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีในวงการนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญทางด้านเมืองอัจฉริยะ (Smart City) เทคโนโลยีมากกว่า 10 ปี ในการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีในวงการนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ประสบการณ์การให้บริการในหลากหลายธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทำบริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านธุรกิจของลูกค้าในทุกแขนง ซึ่งแน่นอนว่า จากความชำนาญและประสบการณ์ ทำให้ทีมงานมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมกับงานทางด้านเทคโนโลยี เช่น การเขียนโครงการสมาร์ทซิตี้ ของภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการนำเทคโนโลยีไปใช้กับองค์กรให้เกิดประโยชน์มากมาย และแน่นอนว่าแนวทางการเป็นที่ปรึกษาต้องเน้นนำความรู้ความสามารถไปช่วยในการลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

Smart City Click Co.,Ltd. เราเป็นผู้ออกแบบเมืองอัจฉริยะ มีความพร้อมในการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร

🎉
🎉
🎉
🎉
🎉
🎉
🎉

” คลิกให้สำเร็จไปกับเรา…

คลิกให้ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในยุคดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะ^^

🎉
🎉
🎉
🎉
🎉
🎉
🎉

———————–

ติดต่อสอบถามได้ที่ : For more information

📱: 02-098-9562

🏢: www.smartcity.click

📧: info@smartcity.click

#SmartCity#สมาร์ทซิตี้#เมืองอัจฉริยะ#consultant#Software#marketing#itsolutions#ITconsultant#ITSolution#ที่ปรึกษาธุรกิจ#เอกชน#รัฐ#ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา#กระทรวงการคลัง#softpower#กลยุทธ์#ยกระดับ

แชร์
Message us