ข่าวดีอีกแล้ว!! ขึ้นแท่นหน้า 1 ผู้ประกอบการดิจิทัล อันดับที่ 1 โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

ข่าวดีอีกแล้ว!! ขึ้นแท่นหน้า 1 ผู้ประกอบการดิจิทัล อันดับที่ 1

โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

“บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด”

มาตรฐานจากองค์ความรู้จริง สู่การเป็นที่ปรึกษาระดับประเทศ

ผู้ให้บริการที่ปรึกษาการจัดการเมืองอัจฉริยะและนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

www.smartcity.click

#smartcityclick#สมาร์ทซิตี้คลิก#ที่ปรึกษา#เทคโนโลยีดิจิทัล#บริษัทสมาร์ทซิตี้คลิกจำกัด

แชร์
Message us