ขอบพระคุณ ดร.ภญ.กนิษฐา ช้างเสวก และพี่เอ็ม

ขอบพระคุณ ดร.ภญ.กนิษฐา ช้างเสวก และพี่เอ็ม

กรรมการผู้จัดการ บริษัท คานิสเต้ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ให้เกียรติมามอบของที่ระลึกพิธีทำบุญเปิดสำนักงานแห่งใหม่ แก่ ดร.กฤษฎา แก้ววัดปริง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด

#สมาร์ทซิตี้คลิก#smartcityclick

”ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสมาร์ทซิตี้“

บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด

คณะทำงานโครงการสมาร์ทซิตี้

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

_______________

ช่องทางการติดต่อ

……..

เว็บไซต์ : www.smartcity.click

อีเมลล์ : info@smartcity.click

Line Official : @smartcityclick

Facebook : สมาร์ทซิตี้ คลิก – ที่ปรึกษา เมืองอัจฉริยะ นวัตกรรม เทคโนโลยี ซอฟต์พาวเวอร์

Instagram : @smartcity.click

Tel : 02-098-9562

……..

#สมาร์ทซิตี้คลิก#smartcityclick#depa#เทคโนโลยี#สมาร์ทซิตี้#ที่ปรึกษา#อบรม#แผนแม่บท#แผนปฏิบัติการ#ราชการ#เอกชน#KMITL#เมืองอัจฉริยะ#นวัตกรรม#ITSOLUTION#Application#เว็บไซต์#AI#โซเชียลคอนเท้นท์เดลิเวอรี่#SocialMedia#SocialContentDelivery#Facebook#ผู้เชี่ยวชาญ#DE#ITSUPPORT#ดรกฤษฎา

แชร์
Message us