การฝึกอบรม (Training) คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ

#ชี้เป้าอีกทางสำเร็จ#การอบรม

📌การฝึกอบรม (Training) คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ เพื่อให้บุคคลได้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้ ตลอดจนพัฒนาความสามารถจนเกิดทักษะและความชำนาญในเรื่องนั้น โลกยุคนี้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเร็วมาก องค์ความรู้หลายอย่างก็เปลี่ยนอย่างไวไปตามกัน การฝึกอบรมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะแต่ละองค์กรต่างก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่สุดอยู่เสมอ

📌“สมาร์ท ซิตี้ คลิก”เองก็ให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จำเป็นต่อการพัฒนาองค์กร/ธุรกิจ ตั้งแต่ทักษะความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในด้านการก้าวเข้าสู่องค์กรดิจิทัล ตลอดจนแนวทางและแผนการปฏิบัติงานที่จะทำให้องค์กร/ธุรกิจก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ

📌วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

1.เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคคลากรทั้งองค์ความรู้พื้นฐานไปจนถึงองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพ

2.ปรับระบบการทำงานขององค์กรให้มีทิศทางเดียวกัน

3.เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถแข่งขันกับคนอื่นๆ หรือบริษัทคู่แข่งได้

4.เพิ่มศักยภาพขององค์กรให้สูงขึ้น

5.เพื่อต้องการลดต้นทุนในการประกอบการให้มากที่สุด ด้วยวิธีเพิ่มศักยภาพการทำงานให้ดี

📌ประโยชน์ของการฝึกอบรม

1.บุคลากรสามารถพัฒนาขีดความสามารถของตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และสร้างผลสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น

2.องค์กรมีทิศทางการทำงานที่ชัดเจน ไม่สะเปะสะปะ ไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

3.สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรได้

4.สามารถช่วยลดต้นทุนในการประกอบการได้ เนื่องจากการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

5.พนักงานมีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา

สนใจติดต่องานฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีและการก้าวเข้าสู่องค์ดิจิทัล ติดต่อได้เลยค่า

” คลิกให้สำเร็จไปกับเรา… คลิกให้ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในยุคดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะ^^


ติดต่อสอบถามได้ที่ : For more information

☎️ : 02-098-9562

🌍 : www.smartcity.click

📨 : info@smartcity.click

#smarthome#smartcity#consultant#WEBSITE#APPLICATION#Software#MAINTENANCE#MARKETING#SocialMedia#ITSolutions#ITconsultant#โลกเสมือน#Metaverse#smarthome#smartcity#โควิด19#ลดความเสี่ยงโควิด19#ITsolution

#ที่ปรึกษา#ที่ปรึกษาธุรกิจ#เอกชน#รัฐ#ราชการ

แชร์
Message us