กราบขอบพระคุณ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ดร.นันทนา ชวศิริกุลฑล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ดร.อมรรัตน์ วรรณะ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

กราบขอบพระคุณ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ดร.นันทนา ชวศิริกุลฑล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา ดร.อมรรัตน์ วรรณะ ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ที่ให้ความกรุณามาร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.กฤษฎา แก้ววัดปริง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด

ในโอกาสพิธีทำบุญสำนักงานแห่งใหม่ บริษัท สมาร์ทซิตี้ คลิก จำกัด

ผู้บริหารและพนักงานทุกคน กราบขอบพระคุณครับ 🙏#สมาร์ทซิตี้คลิก

ช่องทางการติดต่อ

……..

เว็บไซต์ : www.smartcity.click

อีเมลล์ : info@smartcity.click

Line Official : @smartcityclick

Facebook : สมาร์ทซิตี้ คลิก – ที่ปรึกษา เมืองอัจฉริยะ นวัตกรรม เทคโนโลยี ซอฟต์พาวเวอร์

Instagram : @smartcity.click

Tel : 02-098-9562

……..

#สมาร์ทซิตี้คลิก#smartcityclick#depa#เทคโนโลยี#สมาร์ทซิตี้#ที่ปรึกษา#อบรม#แผนแม่บท#แผนปฏิบัติการ#ราชการ#เอกชน#KMITL#เมืองอัจฉริยะ#นวัตกรรม#ITSOLUTION#Application#เว็บไซต์#AI#โซเชียลคอนเท้นท์เดลิเวอรี่#SocialMedia#SocialContentDelivery#Facebook#ผู้เชี่ยวชาญ#DE#ITSUPPORT#ดรกฤษฎา

แชร์
Message us