ที่ปรึกษาลดค่าใช้จ่ายไอที (IT Cost Saving)

ให้คำปรึกษาในการลดค่าใช้จ่ายทางด้านไอทีของลูกค้าทั้งระบบ โดยใช้ประสบการณ์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้บริการในการเจรจาต่อรองเพื่อลดราคา รวมถึงการสำรวจเทคโนโลยีปัจจุบันให้สอดคลอดกับการใช้งานของลูกค้าด้วย โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายของลูกค้าสูงสุด 70%

แชร์
Message us