เขียนโครงการสมาร์ทซิตี้ Smart City

ที่ปรึกษาเขียนโครงการสมาร์ทซิตี้ (Smart City) ของเอกชนและภาครัฐทั่วประเทศ เราเป็นทีมทำงานให้แก่หน่วยงานหลายๆแห่งทั่วประเทศ โดยการทำงานของทีมงานเน้นนำนโยบายภาครัฐ อาทิเช่น หลักการหนุนนำเทคโนโลยีจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) หรือหลักการนำนโยบายการคำนวณค่าใช้จ่ายโดยยึดหลักกรมบัญชีกลาง เพื่อลดภาระการดำเนินการทางด้านการตรวจสอบให้กับหน่วยงานที่ต้องการทำนโยบายสมาร์ทซิตี้

ทั้งนี้ทีมงานเรามีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการในการเขียนโครงการนำร่อง การเขียนแผนแม่บท จนไปถึงความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถตอบความต้องการของนโยบายขององค์กรได้เป็นอย่างดี

สนใจร่วมงานกับเราติดต่อได้ทันที 020989562 หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม >> info@smartcity.click

แชร์
Message us